Intec | 07. - 10-03.2023 | Mezinárodní veletrh obráběcích strojů, Výrobní a automatizační technika

Intec je jedním z předních mezinárodních veletrhů kovoobrábění. Veletrh, který se koná v tradičním průmyslovém regionu charakteristickém zpracovatelským průmyslem, obecným i speciálním strojírenstvím, automobilovým průmyslem i renomovanými výzkumnými institucemi, je efektivní a prakticky orientovanou komunikační platformou jak pro globálně aktivní lídry v oboru, tak i pro inovativní a na řešení orientované malé a střední podniky z celého Německa a Evropy.

Zároveň se koná Zuliefermesse – Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, komponentů, modulů a technologií.

Intec a Zuliefermesse společně tvoří veletržní kombinaci, která je v Evropě jedinečná a prezentuje celý průmyslový výrobní řetězec – od výchozích materiálů, dílů, komponentů a sestav až po výrobní technologie pro obráběcí, ablační a aditivní procesy a digitalizaci výroby. Uživatelé najdou řešení na míru pro všechny fáze od plánování a přípravy výroby přes vlastní výrobu a výrobní operativu až po finální distribuci.

Informace pro návštěvníky (PDF, 4 MB)

Intec v kostce:

  • Termín konání veletrhu: 07. - 10.03.2023
  • Otevírací doba: 07. - 09.03.2023: 09:00 - 17:00 hodin
    10.03.2023: 09:00 - 16:00 hodin
  • Místo konání: Výstaviště Lipsko
    Messe-Allee 1, 04356 Lipsko
  • Paralelní akce: Zuliefermesse - Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, komponentů, modulů a technologií
  • E-mail: info@messe-intec.de

VÝSTAVNÍ SEKCE

Intec představuje rozsáhlý sortiment výrobních technologií pro kovoobrábění, automatizační techniku pro přípravné a dokončovací procesy ve výrobě, ale také technologie a vybavení pro dílny a provoz.

- Obráběcí stroje
- Ostatní stroje a zařízení
- Aditivní výrobní procesy, laserová technologie
- Speciální konstrukce strojů, výrobky vhodné pro daný stroj
- Strojní součásti a příslušenství, komponenty, výrobní linky
- Nástroje, přípravky, upínací zařízení
- Automatizace výroby a robotika, měřicí technika a systémy zajištění kvality
- Výrobní technologie pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů
- Skladovací a přepravní technika
- Výzkumné instituce a ústavy, univerzity, vysoké školy
- Služby

CÍLOVÉ SKUPINY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Jednatelé, majitelé firem, vedoucí závodů, vedoucí výroby, nákupčí, technici, konstruktéři, plánovači, operátoři výroby, studenti a učni.

- Obecné strojírenství
- Výroba obráběcích strojů
- Kovozpracování
- Výroba nástrojů
- Automobilový průmysl a výroba dopravních prostředků
- Elektronika / Elektrotechnický průmysl
- Výstavba strojírenských celků
- Výroba elektrické energie
- Výzkumné instituce
- Průmyslové služby
- Ocelové a lehké kovové konstrukce
- Kovozpracovací řemesla
- Přesná mechanika / optika
- Konstrukce přístrojů
- Letectví a kosmonautika
- Ostatní průmyslová odvětví

ODBORNÝ PROGRAM

Průmyslová výroba čelí velkým výzvám. Specializovaný program Intec a Zuliefermesse tento fakt reflektuje a v různých formátech nabízí mezioborové informace a orientaci v aktuálních tématech dneška využitelnou pro každodenní firemní praxi.

ODBORNÁ SYMPÓZIA, KONFERENCE, WORKSHOPY
Přenos znalostí a inovací mezi výzkumem, průmyslem a podniky
SPECIÁLNÍ PŘEHLÍDKY A FÓRA JAKO HOTSPOT PRO NOVÉ TECHNOLOGIE
Aditivní výroba – Senzory – Produkční řetězec výroby palivových článků
FÓRA VYSTAVOVATELŮ
Důraz je zde kladen na vaše projekty – přímo a aplikačně orientované z každodenního obchodního života
KONTAKTNÍ-OBCHODNÍ SCHŮZKY
Ve spolupráci se saskými partnerskými subjekty Enterprise European Network – zprostředkování B2B kontaktů předem a obchodní jednání přímo na veletrhu
MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÁ FÓRA
Ve spojení s Agenturou pro hospodářský rozvoj Saska a mezinárodními partnery projektu

CENY VELETRŽNÍ PLOCHY 2023

 Přihláška do 14.10.2022Přihláška od 15.10.2022
Řadový stánek156,00 €/m²166,00 €/m²
Rohový stánek166,00 €/m²176,00 €/m²
Poloostrovní stánek176,00 €/m²186,00 €/m²
Ostrovní stánek179,00 €/m²189,00 €/m²

Ceny neobsahují:

- AUMA příspěvek: 0,60 €/m²
- Mediální balíček: 210,00 €*
- Marketingový poplatek: 195,00 €**
- Zákonná daň z přidané hodnoty

* Zápis do adresáře vystavovatelů a produktů, stejně jako do Intec a Z App

** zahrnuje poskytování reklamních materiálů a pozvánek pro zákazníky každému vystavovateli/spoluvystavovateli bez dalších nákladů

Kompletní stánekPlochCeny za stavbu stánku
COMFORT*8 – 20 m²125,00 €/m²
PROFI*20 – 35 m²142,00 €/m²
NEO KANTUS*20 – 35 m²164,00 €/m²

* Podrobný popis kompletních stánků naleznete na našich německých a anglických webových stránkách.

FAKTA A ČÍSLA 2019

Intec se naposledy konal jako prezenční akce v roce 2019 společně se subdodavatelským veletrhem Zuliefermesse. V roce 2021 se Intec/Z-connect konal jako digitální veletrh.

VYSTAVOVATELÉ 2019 | VÝZNAMNÁ ZÁKAZNICKÁ ODVĚTVÍ VYSTAVOVATELŮ
NÁVŠTĚVNÍCI 2019

KONTAKT

LIPSKÉ VELETRHY
Výhradní zastoupení pro Česko a Slovensko
Přemyslovská 32, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 734 483, info@lipskeveletrhy.cz
www.messe-intec.de , www.leipziger-messe.de