Intec | 07. - 10-03.2023 | Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji

Targi Intec należą do grona wiodących imprez wystawienniczych dla przemysłu metalowego i maszynowego w Europie. Impreza ta odbywa się w regionie, w którym dominuje przemysł przetwórczy, przemysł budowy maszyn i urządzeń oraz przemysł motoryzacyjny. Tutaj zlokalizowane są także renomowane instytuty badawcze. To wszystko sprawia, że targi Intec stanowią efektywną i zorientowaną na praktyczne aspekty innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych imprezę targową, skierowaną zarówno do światowych liderów z branży, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw z całej Europy.

W tym samym terminie odbywają się targi Zuliefermesse - Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie.

Duet targów Intec i Z stanowi profesjonalną platformę prezentującą wszystkie etapy produkcji przemysłowej – od narzędzi, części, komponentów i usług produkcyjnych poprzez obrabiarki, centra obróbcze, linie produkcyjne, aż po wytwarzanie addytywne oraz automatyzację i cyfryzację produkcji. Wspólny termin obu imprez plasuje ten duet w gronie wiodących imprez wystawienniczych dla przemysłu metalowego i maszynowego w Europie. Odwiedzający targi mają możliwość znalezienia wszystkich niezbędnych informacji i rozwiązań dla wszystkich etapów produkcji, od planowania, przygotowania produkcji, poprzez procesy produkcyjne, po dystrybucję.

Informacje dla odwiedzających (PDF, 4 MB)

Najważniejsze informacje:

  • Termin: 07 - 10.03.2023
  • Godziny otwarcia: 07 - 09.03.2023: 09:00 - 17:00
    10.03.2023: 09:00 - 16:00
  • Miejsce: Leipziger Messe Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
  • Targi równoległe: Z - Międzynarodowe Targi Poddostawców:
    Części, Komponenty, Moduły, Technologie
  • E-Mail: info@targilipskie.pl

OBSZARY WYSTAWIENNICZE

Zakres tematyczny targów Intec obejmuje bogatą ofertę procesów technologicznych obróbki metali, technologię automatyzacji procesów produkcyjnych oraz sprzęt i wyposażenie warsztatów i zakładów produkcyjnych.

- obrabiarki
- inne maszyny i urządzenia
- wytwarzanie addytywne, technologia laserowa
- budowa maszyn specjalnych
- części maszyn, komponenty, zespoły, akcesoria
- narzędzia, urządzenia, urządzenia mocujące
- automatyzacja produkcji i robotyka
- technologia pomiaru i kontrola jakości
- inżynieria odnawialnych źródeł energii
- technologia magazynowania i przenośników
- instytuty badawcze, uniwersytety, szkoły wyższe
- usługi

ODWIEDZAJĄCY

Do grona odwiedzających targi Intec należą: dyrektorzy zarządzający, właściciele, menadżerowie, kierownicy produkcji, przedstawiciele działów zakupów, technicy, konstruktorzy, planiści, pracownicy, studenci/praktykanci.

BRANŻE REPREZENTOWANE PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH:

- budowa maszyn
- budowa obrabiarek
- obróbka metali
- produkcja narzędzi
- budowa instalacji
- przemysł motoryzacyjny i samochodowy
- przemysł elektroniczny i elektryczny
- wytwarzanie energii
- instytuty badawcze
- usługi przemysłowe
- konstrukcje ze stali i metali lekkich
- rzemiosło metalowe
- mechanika precyzyjna/optyka
- produkcja przyrządów
- przemysł lotniczy
-inne sektory przemysłowe

PROGRAM TARGÓW

Produkcja przemysłowa stoi obecnie przed istotnymi wyzwaniami determinowanymi aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi. Najważniejsze aspekty i problemy, z jakimi boryka się obecnie branża, omówione zostaną podczas targów Intec/Z w ramach programu towarzyszącego.

SYMPOZJA, KONFERENCJE, WARSZTATY
transfer wiedzy i innowacji pomiędzy światem badań, przemysłu i gospodarki
NOWE TECHNOLOGIE - WYSTAWY SPECJALNE I FORA
produkcja addytywna - sensoryka przemysłowa - łańcuch wartości dodanej produkcji ogniw paliwowych
FORUM WYSTAWCÓW
prezentacja najnowszych produktów i rozwiązań dla branży oferowanych przez wystawców
CONTACT-BUSINESS MEETINGS
giełda kooperacji organizowana we współpracy z saksońskimi partnerami sieci Enterprise European Network - nawiązywanie kontaktów B2B przed targami - spotkania biznesowe podczas targów
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA BIZNESOWE
organizowane we współpracy z Wirtschaftsforderung Sachsen oraz innymi organizacjami partnerskimi

CENY ZA NIEZABUDOWANĄ POWIERZCHNIĘ WYSTAWIENNICZĄ

Rodzaj stoiskaZgłoszenie do
14.10.2022
Zgłoszenie od 15.10.2022
stoisko szeregowe156,00 €/m²166,00 €/m²
stoisko narożne166,00 €/m²176,00 €/m²
stoisko czołowe176,00 €/m²186,00 €/m²
stoisko wyspowe179,00 €/m²189,00 €/m²

Do w/w cen należy doliczyć:

- niemiecki podatek targowy AUMA: 0,60 €/m²
- wpis do katalogu wystawców: 210,00 €*
- zryczałtowana opłata reklamowa: 195,00 €**
- należny niemiecki podatek VAT

* wpis do katalogu wystawców oraz do aplikacji targów Intec i Z
** każdy wystawca/podwystawca otrzymuje materiały promocyjne oraz zaproszenia dla klientów bez dodatkowych kosztów

PROPOZYCJE ZABUDOWY

Rodzaj zabudowy stoiskaWielkość powierzchniCena za zabudowę stoiska
COMFORT*8 – 20 m²125,00 €/m²
PROFI*20 – 35 m²142,00 €/m²
NEO KANTUS*20 – 35 m²164,00 €/m²

* Szczegółowy opis każdej z w/w opcji zabudowy stoiska znajduje się na naszych stronach internetowych w języku niemieckim i w języku angielskim .

WYNIKI TARGÓW INTEC 2019

Ostatnia edycja targów Intec w tradycyjnej formie miała miejsce w 2019 roku równocześnie z targami Zuliefermesse. W 2021 roku obie imprezy odbyły się w wirtualnym formacie pod nazwą Intec/Z connect.

WYSTAWCY 2019 | WIODĄCE SEKTORY PRZEMYSŁU REPREZENTOWANE PRZEZ KLIENTÓ
ODWIEDZAJĄCY 2019

KONTAKT

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 29/5, 01-102 Warszawa
tel.: 22 414 44 71, 73, info@targilipskie.pl
www.messe-intec.de