11 - 14 March 2025 Intec

Exhibitor Details

Exhibitor Details

Intec
Henan Crownkyn Superhard Materials Co., Ltd.,

Product portfolio

Contacts

Ms. Jianmei Wei
Henan Crownkyn Superhard Materials Co., Ltd.,

Contact

Henan Crownkyn Superhard Materials Co., Ltd.,

7th Floor, New Development Building, Guancheng Hui Race District, Henan Province
450016 Zhengzhou
China

Tel.: +86 86 16692180413

Contact exhibitor

https://www.crownkyn.com

Your Contacts